razomgo
Правила підтримки проектів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЗОМ-ГОУ» зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та яка є платником податку на загальних підставах, далі іменована «Компанія» зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку з однієї сторони та будь-яка особа, далі іменована «Користувач», яка акцептувала цю оферту, розміщену в мережі Інтернет за адресою www.razomgo.com, прийняли (уклали) ці Правила користування Інтернет-Платформою www.razomgo.com, далі іменовані «Правила», про наступне:

 

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

 

Інтернет-Платформа – ресурс, який має доменне ім'я www.razomgo.com, що належить ТОВ «РАЗОМ-ГОУ», призначений для розміщення та обміну інформацією, на якій користувач має можливість розміщувати інформацію про свої проекти.

Компанія - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЗОМ-ГОУ» (ЕДРПОУ 43139970) – власник Інтернет-Платформи, яка визначає порядок використання Функцій даної Інтернет-Платформи.

Послуги Компанії – надання Користувачам технічних можливостей Інтернет-Платформи Компанії, її функцій для обміну інформацією, шляхом розміщення Проєкту, в тому числі: розміщення власного Проєкту; отримання інформації стосовно Проєктів і отриманих Вкладів на їх користь; підтримки того чи іншого Проєкту шляхом здійснення Вкладу на його користь, в порядку і на умовах, передбачених відповідним Автором проекту, згідно з Угодою.

 

Акаунт - це профіль зареєстрованого Користувача та сукупність інформації про Користувача і даних авторизації (логін, пароль).

 

Користувач - фізична або юридична особа, що звернулася до інформаційних матеріалів, Послуг та Функцій Компанії шляхом відвідування Інтернет-Платформи. При цьому Користувач може пройти реєстрацію, мати акаунт, індивідуальний логін і пароль. Користувач, що не пройшов реєстрацію, але з яких-небудь причин отримав доступ до Функцій та Послуг Інтернет-Платформи, несе всі обов'язки на рівні Користувача, який пройшов реєстрацію.

 

Реєстрація Користувача – визначений порядок дій, після проходження яких, Користувач створює Акаунт та йому присвоюються індивідуальні логін і пароль.

 

Особистий кабінет – особистий простір Користувача на Інтернет-Платформі Компанії, для розміщення Проекту, в тому числі для управління особистими даними.

 

Проєкт - написання книги, запис диску, зйомка фільму, пошиття одягу, створення фотографій, розробка гри або технології, показ театральної постановки, організація концерту та інші творчі ідеї реалізовані Користувачами Інтернет-Платформи в рамках створених ними Проєктів, інформаційне наповнення, яких складається в тому числі: з текстів, графіки, мультимедіа, музичних та літературних творів, аудіовізуальних творів, фонограм, зображень, текстів, гіпертекстових посилань, їх фрагментів, інформації, та інших об'єктів які розміщуються на Сайті, з метою, в тому числі, анонсування Проєкту, а також збору Вкладів Користувачів, зацікавлених в участі в таких Проєктах. Який публікується на інтернет - платформі тільки після підписання договору між Автором Проєкту та Компанією.

 

Функції Інтернет-Платформи – це властивості (інструменти) Інтернет-Платформи, за допомогою яких Користувачі можуть створювати Проєкти, використовувати розміщений Проєкту, здійснювати вклади та ін.

 

Вклад - це кошти що перераховуються Користувачем на Рахунок Компанії, на користь обраного Користувачем Проєкту розміщеного на Інтернет-Платформі.

 

Рахунок Компанії - вид банківського рахунка, який відкритий Компанією у відповідній фінансовій установі на договірній основі для зберігання грошових коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України. Зазначений у Розділі 8 цієї угоди.

 

Автор Проекту - зареєстрований Користувач, який створив Проєкт та розмістив його на Інтернет-Платформі.

 

Винагорода - товар, послуга, яка надається Автором Проєкту Користувачу за відповідний розмір вкладу який перераховано для підтримки проєкта.

Платні послуги - діяльність платформи з надання певного матеріального чи нематеріального блага іншій особі, що здійснюється для задоволення її особистих потреб ознайомитись та придбати платні послуги зажна за цим посиланням вставити посилання.

Платні послуги можуть надаватися без виключення всім користувачам, натискаючи кнопку замовити користувач акцептує дану угоду, та набуває статусу замовника відповідно до чинного законодавства.

 

Всі інші терміни та визначення, які не вказані в Розділі 1 цієї Угоди, повинні визначатися відповідно до тлумачень, сформованих в мережі Інтернет, практикою ділового обороту і чинним законодавством України.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Правила встановлюють порядок та умови використання Інтернет-Платформи, яка керується та є власністю Компанії, а також порядок створення Проєкту та доступу Користувача до інформації про Проєкти, які розміщені на Інтернет-Платформі.

 

2.2. Всі відносини, що виникають у зв'язку з використанням Інтернет-Платформи, регулюються чинним законодавством України, якщо інше прямо не вказано в цих Правилах.

 

2.3. Ці Правила є письмовою публічною пропозицією (офертою) Компанії для невизначеного кола осіб в розумінні ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України.

 

2.4. На підставі цих Правил Користувач вправі отримувати інформацію, розміщену на Інтернет-Платформі Компанії, та акцептувавши ці Правила, розмістити на Інтернет-Платформі свій Проєкт або зробити Вклад перерахувавши грошові кошти на користь того чи іншого Проєкту. Всі права на Сайт в цілому, і на використання мережевої адреси (доменного імені) www.razomgo.com належать Компанії, яка надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам відповідно до умов цих Правил, інших документів, розміщених у відповідних розділах Інтернет-Платформи і чинним законодавством України.

 

2.5. Використання Інтернет-Платформи дозволено тільки Користувачам, які приймають всі умови Правил, Угоди про конфіденційність, які розміщені на відповідній сторінці Сайту www.razomgo.com, та інші Правила, передбачені на Інтернет-Платформі.

 

2.6. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з Правилами до моменту реєстрації на Інтернет-Платформі. Реєстрація Користувача на Інтернет-Платформі означає повне і беззаперечне прийняття Користувачем цих Правил. Використовуючи будь-які Функції Інтернет-Платформи, Користувач автоматично дає свою згоду з умовами Правил Користувача. Якщо відвідувач Сайту не згодний з умовами Правил (повністю або частково), то йому не надається статус і права Користувача і тим самим забороняється використовувати Інтернет-Платформу, в тому числі інформацію, розміщену на ній та/або будь-якого сервісу, служби або Функції Інтернет-Платформи.

 

2.7. Беззаперечним схваленням (акцептом) цих Правил є вчинення Користувачем будь-якої з нижчеперелічених дій:

 • проходження Реєстрації Користувача на Інтернет-Платформі;

 • використання будь-якого сервісу, служби або Функції Інтернет-Платформа незалежно від проходження або не проходження Реєстрації Користувача (в тому числі перехід з лендінгу на сторінки Сайту).

 

Правила вважаються акцептованими з моменту вчинення будь-якої з перелічених вище дій.

 

2.8. Умови Правил поширюються на всіх Користувачів Інтернет-Платформи: як на Користувачів, які не пройшли Реєстрацію Користувача або не мають Особистий Кабінет (далі Незареєстрований Користувач), так і на Користувачів, які мають будь-який з видів Акаунтів.

 

2.9. Компанія діє від імені Авторів Проєктів на підставі цих Правил та укладених Угод між Компанією та Авторами Проєктів, і здійснює прийом у Користувача Вкладів на користь відповідних Проєктів. Всі зобов'язання при відповідних Вкладах виникають безпосередньо між Користувачем і Авторами Проєкту. Компанія не є організатором Вкладів. Сайт www.razomgo.com є Інтернет-Платформою для розміщення Проектів Авторів. Відповідальність за дійсність і можливість втілення зобов'язань, що стосуються виконання Проектів, несе Автор Проєкту одноосібно.

 

2.10. Користувач не має права використовувати Інтернет-Платформу, та не може прийняти умови Правил, якщо він не досяг встановленого законом віку, з якого він має право укладати такі угоди.

 

2.11. Якщо закон країни проживання чи перебування Користувача забороняє використовувати Інтернет-Платформу з яких-небудь причин, Користувач повинен утриматися від використання Сайту, а якщо продовжує користуватися Інтернет-Платформою, то робить це на свій ризик і під власну відповідальність. При цьому всі умови Правил залишаються в силі.

 

2.12. Реєстрація на Інтернет-Платформі є безкоштовною для Користувачів, плата за користування Сервісами Інтернет-Платформи не стягується.

 

2.13. Компанія не здійснює, ніяких операції з фінансовими активами (внесками Користувачів), з метою заробітку.

 

3. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ І ФУНКЦІЙ ІНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМИ

 

3.1. Повний доступ до Інтернет-Платформи, розміщення інформації, відправка повідомлення, здійснення вкладу є доступними лише для зареєстрованого Користувача (який створив Акаунт). Реєстрація Користувача дозволяє ідентифікувати конкретну особу і є обов'язковою умовою для використання сервісів, функцій і служб Інтернет-Платформи. Після успішного проходження реєстрації для Користувача автоматично створюється персональна сторінка і надається доступ до Особистого кабінету.

 

3.2. Компанія має право змінювати та/або доповнювати Правила в односторонньому порядку без будь-якого сповіщення Користувача. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Угоди знаходиться на Інтернет-Платформі Компанії за адресою www.razomgo.com/terms-of-use. Компанія рекомендує Користувачам регулярно перевіряти Правила на предмет їх змін або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення Компанією змін та/або доповнень до цієї Угоди означає безумовне і повне прийняття і згоду Користувача з такими змінами/доповненнями.

 

3.3. Надана Користувачем при проходженні Реєстрації Користувача адреса електронної пошти і вибраний пароль є засобами його ідентифікації на Інтернет-Платформі. Компанія настійно рекомендує Користувачеві зберігати в таємниці ці дані, оскільки при розголошенні їх третім особам особисті відомості Користувача можуть бути використані не в його інтересах. Компанія не несе ніякої відповідальності за збереження даних, що дозволяють користуватися створеним Користувачем Акаунтом на Інтернет-Платформі. Всі дії, які вчинені з використанням Акаунта Користувача, вважаються здійсненими ним особисто чи за його згодою.

 

3.4. Після проходження Реєстрації Користувача Користувач може:

 

 • 3.4.1. користуватися всіма сервісами і Функціями Інтернет-Платформи, наданими на сторінках Інтернет-Платформи.

 • 3.4.2. самостійно в особистих некомерційних цілях визначати зміст власної персональної сторінки;

 • 3.4.3. отримати доступ і розмістити інформацію на персональних сторінках інших Користувачів, якщо вони надали на це відповідні дозволи;

 • 3.4.4. акцептувати угоду і отримати можливість розмістити на Інтернет-Платформі Проєкт або Користувач перерахувати на підтримку того чи іншого Проєкту грошові кошти.

 • 3.4.5. у якості Автора Проєкту самостійно визначити систему Вкладів та обсяг Вкладів, які необхідні для реалізації свого Проєкту. Системи Вкладів Проєкту: «Усе або нічого» - Автор самостійно встановлює термін, протягом якого збирається заявлений ним обсяг Вкладів на користь Проєкту. У тому випадку, якщо Проєкт зібрав 100% і більше суми Вкладів за заявлений час – Вклади (грошові кошти) перераховуються Автору. В іншому випадку зібрані Вклади повертаються на особистий баланс рахунків Користувачів всередині Інтернет-Платформи. «Гнучка система Вкладів- Автор заявляє певний обсяг Вкладів на Проєкт протягом певного періоду часу (який може бути продовжений). У тому випадку, якщо за вказаний період Проєкт зібрав більше 50 % від заявленого обсягу Вкладів, грошові кошти перераховуються Автору. Незалежно від обраної системи Вкладів, з виплачених грошових коштів (Вкладів) утримуються податки у порядку та в розмірах, встановлених чинним законодавством України.

 • 3.4.6. У якості Користувача який здійснив Вклад на користь певного Проєкту, такий Користувач має право повернути внесений ним Вклад на свій поточний/картковий рахунок з якого був здійснений Вклад. У випадку якщо Користувач бажає здійснити повернення свого Вкладу, він повинен заповнити форму про повернення Вкладу, згідно відповідного зразка, і надіслати підписану сканкопію форми, з прикріпленою до неї копією свого паспорта та ідентифікаційного коду платника податків, на електронну адресу Компанії. Мінімальна сума повернення вкладу з особистого балансу рахунка Користувача всередині Інтернет-Платформи на особистий рахунок Користувача становить 50 (п'ятдесят) грн. За повернення Користувачу його вкладу, з нього утримується комісія розрахункової(платіжної) системи через яку здійснюється повернення вкладу, та додатково 3% від сумми вкладу на користь підтримки платформи.

 • 3.4.7. Користувач який здійснив Вклад, також має право отримати Вклад на баланс в Особистому кабінеті (без його повного виведення з Інтернет-Платформи), в тому випадку, якщо:

  • Проєкт став не зібрав повну суму заявленого обсягу його Вкладів.

  • Проєкт по збиранню Вкладів зупинений/призупинений або повністю припинений та видалений з розділу «Проєкт».

  • Якщо Користувач відізвав свій вклад на користь Проєкту.

 

У тому випадку, якщо Вклад в Проєкт був повернений на рахунок Користувача в Особистому кабінеті і Користувач не проводив з цим Вкладом ніяких операцій протягом 365 (триста шістдесят п'ять ) з дня повернення такого вкладу (не здійснив Вклад в інший Проєкт і не заповнив форму на виведення Вкладу), Компанія має право використати загальну суму Вкладу на підтримку будь-якого Проєкт на власний розсуд, або утримувати 5 (п’ять) грн. в день, з такого вкладу.

 

3.5. Проводячи реєстрацію, Користувач дає безумовну згоду на відправлення йому повідомлень, а також додаткової інформації про Інтернет-Платформу, її ресурси, послуги та Функції.

 

3.6. Модерація може проводитися з метою забезпечення дотримання цих Правил та Угод Інтернет-Платформи, а також з метою забезпечення дотримання чинного законодавства. Компанія не несе відповідальності за достовірність перевіреної інформації і відповідно не може гарантувати її якість та правомірність.

 

3.7. Розміщуючи контент, Користувач сам визначає режим налаштувань приватності та можливості доступу до розміщеної ним інформації. Тому Компанія не здійснює контроль за використанням іншими Користувачами розміщеного контенту, якщо інше не встановлено цими Правилами.

 

3.8. Всю повноту відповідальності за розміщений контент несе Користувач, який його розмістив. Зазначене правило покладає на нього обов'язок уникати використання (у тому числі розміщення) контенту, права на який належать третім особам, без наявності відповідного дозволу.

 

3.9. У разі наявності у Користувача сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі з розміщення інформації або надання доступу до неї, Компанія настійно рекомендує йому утриматися від здійснення таких дій.

 

3.10. Компанія має право без повідомлення обмежити Користувача у використанні ресурсу Інтернет-Платформи або окремих Функцій або сервісів, якщо таке використання знижує працездатність (ефективність) Інтернет-Платформи або її частини, та/або, на розсуд Компанії, порушує будь-яким чином ці Правила. Таке обмеження може бути тимчасовим, а у виняткових випадках - постійним. Обмеження може бути проведене як шляхом блокування, так і шляхом повного видалення Акаунта учасника або групи учасників; часткового видалення інформації, розміщеної Користувачем, якщо на розсуд Компанії вона не відповідає цим Правилам.

 

3.11. Компанія має право без повідомлення призупинити доступ Користувача до Інтернет-Платформи в разі виникнення технічних неполадок до усунення останніх.

 

3.12. У разі видалення Користувачем свого Акаунта, Контент, раніше їм розміщений на Інтернет-Платформі, залишається доступним іншим Користувачам.

 

3.13. Компанія, за письмовою домовленістю з Користувачем, може надавати додаткові консультаційні/маркетингові/рекламні послуги та сприяти:

 • у проведенні експертизи Проєкту на унікальність;

 • у створенні плану та оформленні Проєкту;

 • у складанні бізнес-плану;

 • в організації просування та реалізації Проєкту;

 • інше.

 

Вищевказані послуги надаються Учаснику на умовах індивідуального замовлення ПАКЕТІВ ПОСЛУГ Компанії.

 

3.14. При перерахуванні коштів на користь Автора проєкту Користувач самостійно сплачує з суми вкладу комісію платіжної системи.

 

3.15. Акцептуючи ці Правила, Користувач дає згоду на отримання інформаційних та рекламних матеріалів від інших Користувачів як за допомогою електронної пошти, так і з використанням sms-повідомлень на мобільний телефон, дані яких вказані Користувачем на Інтернет-Платформі при реєстрації. Якщо Користувач не бажає отримувати зазначену в цьому пункті інформацію, він повинен звернутися з проханням про скасування інформування шляхом відправки електронного повідомлення на електронну адресу Компанії, розміщений на Інтернет-Платформі, або змінити відповідні настройки оповіщень в Особистому кабінеті.

 

3.16. Компанія залишає за собою право остаточного рішення, відмовити або дозволити Користувачу Автору Проєкту в розміщенні Проєкту у вказаній в цій угоді, інтернет - платформі.
 

4. ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

 

4.1. Користувач зобов'язаний:

 

 • 4.1.1. При здійсненні реєстрації вказувати і розміщувати тільки достовірні особисті дані, включаючи імена та фотографії. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації та відсутність претензій третіх осіб до такої інформації;

 • 4.1.2. Негайно інформувати Компанію про несанкціонований доступ до налаштувань його Акаунта, про несанкціонований доступ та/або використання його пароля і логіна;

 • 4.1.3. Не надавати доступ іншим особам (у тому числі зареєстрованим Користувачам) до налаштувань свого Акаунта;

 • 4.1.4. Розміщувати на Інтернет-Платформі контент тільки відповідно до умов цих Правил і Угоди про конфіденційність; не розміщувати на сторінках Інтернет-Платформи інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;

 • 4.1.5. Використовувати Інтернет-Платформу тільки в цілях, що не суперечать угодам між Користувачем та Компанією, чинному законодавству України і принципам розумності і моралі.

 • 4.1.6. Якщо Користувач вважає, що на Інтернет-Платформі присутня інформація, яка порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це Компанію шляхом відправлення повідомлення на адресу електронної пошти та надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У разі якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи понесені витрати, державні збори, мито а також оплату адвокатських послуг).

 

4.2. Користувачеві заборонено:

 

 • 4.2.1. Використовувати Інтернет-Платформу яким-небудь чином, що порушує умови даних Правил та/або положення чинного законодавства України;

 • 4.2.2. Надавати в користування Акаунт та/або логін та пароль від Облікового запису третім особам;

 • 4.2.3. Вводити Користувачів та/або третіх осіб в оману щодо своєї особи; створювати кілька Облікових записів на Інтернет-Платформі, якщо фактично вони належать одному і тому же Користувачеві;

 • 4.2.4. Реєструватися від імені або замість іншої особи, реєструвати групу осіб як Користувача без належно оформленого доручення іншої фізичної або юридичної особи;

 • 4.2.5. Намагатися отримати доступ до Облікового запису іншого Користувача будь-яким не законним способом, в тому числі шляхом обману, зловживання довірою, підбором логіна і пароля; використовувати логін і пароль іншого Користувача;

 • 4.2.6. Будь-яким чином, в тому числі шляхом розміщення інформації, порушувати права на об'єкти інтелектуальної власності Компанії та третіх осіб, в тому числі Авторів, інших Користувачів;

 • 4.2.7. Без згоди інших Користувачів або інших третіх осіб розміщувати будь-яку особисту інформацію, що стосується таких осіб, здійснювати незаконні збір та/або обробку персональних даних інших Користувачів та/або інших третіх осіб;

 • 4.2.8. Вводити в оману, паплюжити, ображати, погрожувати або яким-небудь іншим чином обмежувати права і свободи, честь і гідність, ділову репутацію інших Користувачів Інтернет-Платформи, Компанії, Авторів та/або будь-яких інших третіх осіб;

 • 4.2.9. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати, надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка містить заклики до повалення державного та конституційного ладу; вчиненню погромів, підпалів та інших екстремістських дій; пропагує злочинну діяльність; розпалює расові, міжнаціональні та релігійні ворожнечі; містить погрози, є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, порнографічні зображення та/або тексти, сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх; сцени насильства або не людяного поводження з тваринами; містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення; пропагує фашизм чи іншу ідеологію расової переваги; порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України;

 • 4.2.10. Створювати та/або поширювати небажану пошту (спам) між іншими Користувачами або третіми особами;

 • 4.2.11. Виходити за рамки заздалегідь встановленої теми спілкування і зловживати розміщенням інформації, яка не несе смислового навантаження;

 • 4.2.12. Використовувати Інтернет-Платформу для розміщення комп'ютерних вірусів або програм, які порушують нормальну роботу комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення як Інтернет-Платформи, так і інших Користувачів;

 • 4.2.13. Робити спроби для отримання доступу до Інтернет-Платформи в обхід встановлених Компанією Правил користування Інтернет-Платформою; в тому числі з метою штучної зміни даних голосувань чи інших операцій, здійснюваних на Інтернет-Платформі.

 

4.3. Відповідальність Користувача:

 

 • 4.3.1. Користувач самостійно відповідає перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сервісів і Функцій Інтернет-Платформаи, в тому числі за порушення прав інтелектуальної власності та законодавства України, що регулює захист персональних даних;

 • 4.3.2. Усі дії, вчинені з використанням облікового запису та/або логіну та пароля Користувача, вважаються здійсненими цим Користувачем, якщо він не доведе зворотне.

 

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 

5.1. Права інтелектуальної власності на всі компоненти програмного забезпечення, на основі яких працюють сервіси і Функції Інтернет-Платформи, на дизайн сторінок, а також доменне ім'я, відповідні товарні знаки і логотипи, а також контент, розміщений на Інтернет-Платформі, належать ТОВ «РАЗОМ-ГОУ» і не може використовуватися без письмової згоди зазначеної юридичної особи.

 

5.2. Користувач, що розміщує на Інтернет-Платформі будь-яку інформацію, яка містить об'єкти інтелектуальної власності, гарантує, що розміщення і використання такої інформації не буде порушувати прав третіх осіб.

 

5.3. Користувач, завантажуючи на сайт свій Контент, в тому числі будь-які об'єкти інтелектуальної власності, безоплатно надає Компанії невиключні майнові права на ці об'єкти за умови їх використання на некомерційних засадах. Надані Користувачем Компанії майнові права не вимагають додаткового оформлення, не мають територіального обмеження та надаються на весь термін дії таких прав.

 

5.4. Використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на Інтернет-Платформі, дозволяється виключно за наявності письмового дозволу на це відповідного правовласника.

 

5.5. При будь-якому використанні Користувачем інформації та творів, розміщених на Інтернет-Платформі, Користувач зобов'язаний зберігати всі авторські посилання в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України.

 

6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

6.1. Користувач, приймаючи умови цих Правил, у разі розміщення на Інтернет-Платформі інформації, що відноситься відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» до персональних даних, погоджується на її обробку Компанією як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів.

 

При цьому Користувач безумовно погоджується:

 • з наданням своїх персональних даних як Компанії, так та іншим Користувачам;

 • з поширенням персональних даних за допомогою Інтернет-Платформи щодо інших Користувачів;

 • з іншими діями Компанії щодо таких даних у зв'язку з функціонуванням Інтернет-Платформи.

При цьому на сторінках Інтернет-Платформи Компанія має право відобразити ім'я, прізвище, по батькові, назву компанії, місто проживання/місцезнаходження, адресу електронної пошти Користувача при відображенні: контента, інформації про Автора проекту, спонсорах та внесених ними внесків.

 

6.2. Користувач розуміє і погоджується з тим, що, розміщуючи на Інтернет-Платформі інформацію, щодо якої їм самостійно не встановлено обмеження доступу, будь-яка третя особа може отримати доступ до цієї інформації.

 

6.3. У разі надання Користувачем даних своїх контрагентів - фізичних осіб, які належать відповідно до законодавства України до персональних даних, Користувач підтверджує своє право та згоду своїх контрагентів - фізичних осіб (а в разі відсутності зобов'язується забезпечити отримання такої згоди) на обробку та зберігання таких персональних даних , а також їх передачу третім особам у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

 

6.4. У разі незгоди Користувача з зазначеними вище умовами він повинен негайно видалити свої персональні дані з Інтернет-Платформи, так само як і припинити користування нею.

 

7. ІНШІ УМОВИ

 

7.1. Компанія не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Інтернет-Платформі, у тому числі особистих (персональних) даних, якщо вони є відкритими у вільному доступі, шляхом копіювання, відтворення і поширення, здійснених як в рамках Інтернет-Платформи, так та іншими можливими способами.

 

7.2. Компанія не відшкодовує збитки (прямі чи непрямі), заподіяний Користувачеві або третім особам в результаті використання або невикористання, а також неможливості використання Інтернет-Платформи, в тому числі помилкового розуміння або нерозуміння Користувачем умов даних Правил, інструкцій або вказівок про порядок використання Інтернет-Платформи щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

 

7.3. Компанія не має можливості здійснювати перевірку опублікованої Користувачами інформації, в тому числі перевірити дотримання ними чинного законодавства про інтелектуальну власність, відповідно, не може гарантувати її якість, достовірність та правомірність. У зв'язку з вищевказаним, Компанія не несе перед Користувачами і третіми особами відповідальності за будь-яку помилкову, неправомірну та/або недостовірну інформацію, розміщену на Інтернет-Платформі, так само як не несе відповідальності за зміст і роботу інших сайтів, посилання на які розміщені Користувачами на Інтернет-Платформі.

 

7.4. Компанія має право без додаткового повідомлення користувачів вносити зміни в ці Правила шляхом публікації їх на Інтернет-Платформі. Всі зміни Правил набувають чинності з моменту їх оприлюднення. Продовжуючи користуватися сервісами та Функціями Інтернет-Платформи, Користувач тим самим підтверджує свою згоду з новими умовами Правил в редакції, чинній на момент використання Користувачем.

 

7.5. Користувач надає Компанії право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Інтернет-Платформу, послуги Компанії або інформацію рекламного характеру, пов'язану з функціонуванням Інтернет-Платформи.

 

7.6. У разі визнання недійсною будь-якої частини цих Правил інші частини Правил будуть залишатися в силі. Відмова якоїсь із сторін від будь-якого положення або умови даних Правил або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

 

7.7. Компанія залишає за собою право на свій розсуд припинити функціонування Інтернет-Платформи або поступитися своїми правами на Інтернет-Платформу третій стороні без додаткового повідомлення Користувачів.

 

7.8. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій, спорів або розбіжностей у відносинах, пов'язаних з використанням Інтернет-Платформи.

 

7.9. Дана Угода та всі виникаючі з неї правовідносини регулюються чинним законодавством України.

 

7.10. Будь-які претензії Користувача, що виникли в зв'язку з виконанням цієї Угоди, підлягають пред'явленню відповідним особам - Компанії та / або Ініціаторам і / або іншим третім особам, дії / бездіяльність яких спричинило за собою виникнення таких претензій у Користувача.

 

7.11. Усі спори, розбіжності і претензії, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням цієї Угоди вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

 

7.12. Якщо Сторони не дійдуть згоди щодо виниклих претензіями, спір підлягає передачі до суду загальної юрисдикції за місцем знаходження Компанії.

 

8. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РАЗОМ-ГОУ”

Код ЄДРПОУ: 43139970

Юридична адреса: 09230, м.Ржищів, вулиця Незалежності, будинок 37